Portfolio

HP: Portret Biznesowy

O HP

HP (Hewlett-Packard) jest amerykańskim gigantem informatycznym. W Polsce funkcjonuje od 1991 roku. Globalne Centrum Biznesowe powstało we Wrocławiu w 2005 roku.

Portret biznesowy

Charakterystyczne dla tego rodzaju fotografii jest nie tyle „uchwycenie” pewnego momentu, ile opowiedzenie pewnej historii o portretowanej osobie. Liczy się tu wszystko: nie ma jednego, najważniejszego detalu – każdy element pracuje dla ogólnego wrażenia odbiorcy.

Dodajmy, że portret biznesowy to nie tylko portret danego przedstawiciela firmy, ale całego przesdsiębiorstwa. Istotne jest, aby ogólny charakter fotografii nie kłócił się z wartościami promowanymi przez firmę.

Klient:

Renata Sima – dyrektor generalna usług outsourcingowych w Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard

Zakres pracy:

Portret biznesowy

calltoaction3

Szczegóły
Data 1 grudnia 2016