Portfolio

CSR w praktyce: Portret Biznesowy

O CSR w praktyce

CSR w praktyce

Portret biznesowy

Charakterystyczne dla tego rodzaju fotografii jest nie tyle „uchwycenie” pewnego momentu, ile opowiedzenie pewnej historii o portretowanej osobie. Liczy się tu wszystko: nie ma jednego, najważniejszego detalu – każdy element pracuje dla ogólnego wrażenia odbiorcy.

Dodajmy, że portret biznesowy to nie tylko portret danego przedstawiciela firmy, ale całego przesdsiębiorstwa. Istotne jest, aby ogólny charakter fotografii nie kłócił się z wartościami promowanymi przez firmę.

Klient:

Teresa Aldea – założycielka firmy Ecodea i specjalistka CSR

Zakres pracy:

Portret Biznesowy

calltoaction3

Szczegóły
Data 9 maja 2015