ABC marketingu społecznego

Jeśli wpiszesz w google hasło marketing społeczny to wyświetlą się też wyniki z hasłem kampania społeczna. To błąd. Czym zatem jest social marketing?

Najczęściej w odpowiedzi na to pytanie cytuje się W. Balczuna. Według niego marketing społeczny to: „równoczesne zaadaptowanie filozofii marketingu i dostosowanie technik marketingowych dla wywoływania zmian zachowania ludzi, które ostatecznie prowadzą do społecznie pożądanych zmian w postawach i systemie wartości.” Nie jest to więc jedynie reklama społeczna, a działanie znacznie szersze obejmujące:

  1. kompleksowe budowanie wizerunku zleceniodawcy,
  2. informowanie o jego działalności,
  3. fundraising,
  4. utrzymywanie pozytywnych relacji.

Czym innym jest też marketing społecznie zaangażowany (CRM) w którym firmy wspierając cel społeczny przy okazji promują też siebie i własną działalność. Do tego typu marketingu możemy zaliczyć wszystkie akcje na zasadzie: „5% naszych dochodów przeznaczamy na taką a taką fundację”.

Dobrym przykładem marketingu społecznego są nasze działania realizowane na rzecz Centrum Służby Rodzinie. W kwietniu zarządzaliśmy ich brandingiem. Jednym z efektów było powstanie poniższej animacji:

Pozostałe efekty naszej pracy dla tego klienta znajdziesz tutaj.

Marketing społeczny jest prawdziwym wyzwaniem, nie polega bowiem na sprzedaży produktu czy konkretnej usługi, a na zaszczepieniu w odbiorcy przygotowanej kampanii konkretnej idei. Truizmem jest stwierdzenie, że marketing ma kreować potrzebę, popyt na dane dobro. Nie jest jednak łatwo wytworzyć potrzebę na ideę.